Kaproning

Kortbane kaproning

VI SKAL UD OG RO STÆRKT!
Roklubben Ægir tager kaproningsafdelingen sig af kaproning i outriggede både for både senior- og ungdomsroere.

MULIGHEDER INDENFOR KAPRONING:
Kaproning kan foregå på forskellige niveauer; fra konkurrencer 2-3 gange årligt for den konkurrence-mindede bredde til roning på landsholdet for eliten.

I Roklubben Ægir er det primære satsningsområde for seniorroere (>18år) langdistancekaproning, der er kaproning over enten 10 eller 25 km, i enten helt rene herre- eller damehold, eller som mix hold. Der er dog også mulighed for at deltage i kaproning i outriggede både for seniorene, bl.a. via den landsdækkende 8GP-turnering.

Ungdomsroerne ror hovedsageligt i outriggede både, og de fleste ungdomsroere i Roklubben Ægir konkurrerer ved forskellige regattaer. Roklubben Ægir har i 2009 haft en række ungdomsroere udtaget til diverse landshold

Hvis du vil være med?

Hvis du har lyst til at ro stærkt og er indstillet på at træne jævnligt, findes der i Roklubben Ægir et kaproningsmiljø, der kan hjælpe dig i gang. Vi har faste ugentlige træningsaftener for ungdomsroere, og der er træner til rådighed. For kaproere på højere niveau haves individuelle træneraftaler. Om sommeren foregår træningen naturligvis på vandet, og om vinteren træner vi i romaskiner og med vægte i vores træningslokale.

ROKLUBBEN ÆGIRS KRAV TIL KAPROERE OG MOTIONSKAPROERE:

Afhængigt af træningsindsats støtter Ægir konkurrenceroere på forskelligt niveau; vi inddeler kaproerne i egentlige kaproere, der træner mindst 3 gange ugentligt og deltager seriøst i større konkurrencer, og motionskaproere, der typisk træner til og deltager i langdistancekaproning. Afhængigt af om man er kaproer eller motionskaproer, støtter klubben efter nogle bestemte regler økonomisk i forbindelse med deltagelse i regattaer.

Yderligere information om kaproning
Kan du få ved at kontakte kaproningsformanden.

Har du spørgsmål?

Send en besked via formularen, ring på tlf. nr.: (+45) 21 71 72 64 eller send os en email på post@roklubben-aegir.dk og hør hvad vi kan gøre for dig.


  [captcha_bank_text]

  Langdistancekaproning

  Dette dokument beskriver de gældende regler for langdistancekaproning (efterfølgende forkortet LDK) inkl. maratonkaproning i Roklubben Ægir. Reglerne kan ændres af bestyrelsen uden foregående varsel.
  I Roklubben Ægir findes langdistancekaproere og langdistancemotionskaproere, som ydes forskellig økonomisk støtte og tildeles forskellige rettigheder. Først beskrives klassificeringen af langdistancekaproere og langdistancemotionskaproere, herefter beskrives økonomisk støtte og øvrige rettigheder.

   

  1. Regler for deltagelse i LDK-turneringsløb og maraton

  Der henvises til de gældende regler vedtaget af DFfR som kan hentes fra www.roning.dk.

   

  2. Klassificering af rohold

  Man kan enten blive klassificeret som langdistancekaproningshold eller langdistancemotionskaproningshold. Forskellen på disse to typer holds rettigheder er uddybet i det følgende.

   

  Langdistancekaproningshold

  1.
  Et hold i 2-åres inrigger skal bestå af mindst 3 personer og max. 5 udfra reglerne om deltagelse i LDK (jvf. pkt. 1). Minimum 2 personer skal være fra Roklubben Ægir. Eventuelle deltagere fra andre roklubber skal stille op under Ægirs navn og skal selv udrede egne transportudgifter.

  2.
  Et hold i 4-åres inrigger skal bestå af mindst 5 personer og max. 7 udfra reglerne om deltagelse i LDK (jvf. pkt. 1). Minimum 4 personer skal være fra Roklubben Ægir. Eventuelle deltagere fra andre roklubber skal stille op under Ægirs navn og skal selv udrede egne transportudgifter.

  3.
  Hvert hold skal deltage i mindst 4 af de 5 løb i LDK-turneringen eller begge maratonløb. Det sidste løb i LDK-turneringen er obligatorisk, da der opnås10 bonuspoint ved deltagelse i dette løb.

  4.
  Langdistancekaproere i en sommersæson skal have vintertrænet mindst 3 gange ugentligt i gennemsnit fra 1. november til standerhejsning. Minimum 2 af de 3 træningspas skal foregå i ergometer. Hvis det 3. træningspas ikke foregår i ergometer, skal det erstattes med rorelevant træning (f.eks. løb, cykling eller styrketræning). I tilfælde af længerevarende ferie eller sygdom (>3 uger) indenfor perioden skal Træningsudvalgsformanden orienteres. Roning i ergometer registreres med kort, som udleveres af Træningsudvalgsformanden. Der føres træningsdagbog over træningspas, der ikke foregår i ergometer.

  5.
  Efter standerhejsning skal holdet fortsat træne 3 gange ugentligt i gennemsnit. Minimum 2 af de 3 træningspas skal foregå på vandet/i ergometer. Hvis det 3. træningspas ikke foregår på vandet/i ergometer, skal det erstattes med rorelevant træning (f.eks. løb, cykling eller styrketræning). For 2-åres-hold skal mindst 2 holdmedlemmer deltage i et træningspas. For 4-åres-hold skal mindst 3 holdmedlemmer deltage i et træningspas. Daglig roning eller øvrig motionsroning regnes ikke for træningspas. Konkurrenceroning regnes for træningspas. Der føres træningsdagbog over træningspas, der ikke foregår på vandet/i ergometer.

  6.
  Holdet skal senest første mandag i oktober melde sig til Træningsudvalgsformanden, således at denne har mulighed for at planlægge vintertræningen i ergometer. Samtidig orienter holdet Træningsudvalgsformanden om ønsket løbsdeltagelse i efterfølgende sæson. Der afholdes et Vintersæsonmøde mandag inden standerstrygning, hvor holdet skal deltage/være repræsenteret. Til mødet vil der blive udleveret kort til registrering af ergometertræning samt orienteret om træningstider i ergometer.

  Mandag to uger før standerhejsning afholdes Sommersæsonmøde, hvor langdistancekaproerne skal møde op/være repræsenteret. Her mødes både langdistancekaproere og -motionskaproere og sommertræningen planlægges.

   

  Langdistancemotionskaproningshold

  7.
  Afsnit 2 pkt. 1 og 2 skal være opfyldt.

  8.
  Hvert hold skal deltage i mindst 1 af de 5 løb i LDK-turneringen eller ét maratonløb.

  9.
  Der er ingen krav til træningsmængde.

  10.
  Holdet skal orientere Træningsudvalgsformanden om ønsket løbsdeltagelse ved fremmøde til Sommersæsonmøde mandag to uger før standerhejsning. Til Sommersæsonmøde mødes både langdistancekaproere og -motionskaproere og sommertræningen planlægges.

   

  3. Økonomi

  Roklubben Ægir støtter sine LDK-turnerings-/maratonroere efter følgende regler:

  1.
  Både langdistancekaproningshold og langdistancemotionskaproningshold skal tilsigte at minimere udgifterne mest muligt. Dvs. flere hold skal samarbejde om at køre i så få biler som muligt. Ægirs egne både eller lejede både kan benyttes, men Ægirs både skal benyttes, hvis dette fører til de laveste samlede udgifter for alle hold (alternativt kan holdet vælge at betale differencen selv).

  2.
  Både langdistancekaproningshold og langdistancemotionskaproningshold skal senest en uge før hvert løb udfylde blanket til ansøgning om støtte hos SIFA og sende denne pr. mail til formand eller næstformand med cc. til kassereren.

  3.
  Billigste transportudgifter dækkes jf. nedenstående. Kørsel i egen bil og færgesejlads/brokørsel til løb i LDK-turneringen eller maraton dækkes af roklubben i henhold til gældende satser (forskellige satser med og uden trailer). Transport med tog, bus, færge eller lignende dækkes af roklubben mod forevisning af kvitteringer.

   

  Langdistancekaproningshold

  4.
  Tilmeldingsgebyr for båden til løb i LDK-turneringen eller maraton dækkes af roklubben..

  5.
  75% af billigste transportudgifter dækkes af roklubben.

  Langdistancemotionskaproningshold

  6.
  Tilmeldingsgebyr for båden til løb i LDK-turneringen eller maraton dækkes af roklubben.

  7.
  50% af billigste transportudgifter dækkes af roklubben.

   

  4. Fordeling af både til konkurrencer

  Roklubben Ægir tildeler både til LDK-/maratonroere efter følgende regler:

  1.
  Fordeling af både til LDK sker i henhold til prioriteringen i nedenstående tabel (1 er højeste prioritet) og holdenes klassificering som langdistancekapronings- eller langdistancemotionskaproningshold (langdistancekaproningshold har højeste prioritet). Holdet med højest prioritet har førsteret til valg af båd.

  Klasse Distance Bådtype Afvikles Mesterskabspoint Prioritering
  Motionsløb (åben mix) 10 km 2- /4-åres inrigger Formiddag Turneringsvinder 3
  Veteran mix 10 km 2-åres inrigger Formiddag Forbundsmesterskab 2
  Senior damer 10 km 2-åres inrigger Formiddag Danmarksmesterskab 1
  Motionsløb (åben mix) 25 km 2- /4-åres inrigger Eftermiddag Turneringsvinder 3
  Senior herrer 25 km 2-åres inrigger Eftermiddag Danmarksmesterskab 1

  2.
  Fordeling af både til maraton sker i henhold til holdenes klassificering som langdistancekapronings- eller langdistancemotionskaproningshold (langdistancekaproningshold har højeste prioritet). Holdet med højest prioritet har førsteret til valg af båd.

  3.
  Hvis to eller flere ensklassificerede hold vælger samme båd til samme løb eller løb der ros på samme tidspunkt har det bedste hold (med bedst chance i klassementet, alternativt stærkeste hold) førsteret til valg af båd. I tvivlstilfælde mht. holdenes indbyrdes niveau afholdes op til første løb, en konkurrence, med/uden handicap i henhold til klassen. Konkurrencen afholdes på vandet i jævnbyrdige både i Ægir og der ros en distance svarende til konkurrence-distancen (25 km for maraton). Bådvalgsret tildeles efter placering.

   

  5. Fordeling af både til træning

  Freja og Anna er med tilhørende årer reserveret til
  langdistancekaproere. Bådene kan benyttes efter følgende regler:

  1.
  Freja og Anna er forbeholdt langdistancekaproningshold. I tilfælde af, at der ingen langdistancekaproningshold er i en sæson, må langdistancemotionskaproningshold benytte Freja og Anna. Langdistancekaproningshold og langdistancemotionskaproningshold kan benytte Njord og Orkanen på alle tidspunkter og behøver ikke at være hjemme til daglig roning.

  2.

  Hvis flere hold er berettiget til at benytte samme båd gælder det at:

  – DM-hold i LDK har førsteret til, på fastlagte træningsdage, at ro i den båd de ønsker.

  – Mix-hold og evt. 2. hold til DM i LDK samt marathonroere har ret til bådene, når DM-holdene ikke benytter dem.

  3.
  Bådene må benyttes når som helst. Også i tidsrummet for daglig roning.

  Roklubben Ægir