Kommandoer

At starte med at ro, betyder også, at man skal lære et nyt sprog – nemlig de kommandoer, der bruges i forbindelse med roning. Vi har her skrevet om de mest benyttede kommandoer i forbindelse med roning.

Ombordstigning

Når roerne skal i (eller op af) bådene, skal det foregå samtidigt for at undgå ubalance. Derfor går man ombord to personer af gangen. På kommandoen “Et og to klar til at gå om bord” gør roerne på sæderne 1 & 2 gør klar til at gå ombord, men står dog stadig på landsiden.

Ved kommandoen “Ét…” føres det ene ben over i båden, men vægtes er stadig på landsiden.

På “To” føres vægten over i båden, begge ben i båden, og roerne sætter sig tilrette på sædet. Først på kommandoen “to” lægges vægten ud i båden.

Hvis der er mere end to sæder, fortsættes der med de følgende to roere: “Tre og fire klar til at gå om bord”

Det er naturligvis tilladt under ombordstigningen at holde fast i rælingen, båden eller åren.

Både når man går om- og fra borde gælder kommandoen kun for to personer af gangen.

Når man skal op af båden, er metoden den samme.

Ved “Et og to klar til at gå fra borde” gør roerne klar og stiller sig op i båden. På “Ét…” bevæges den ene fod over på land, men vægten er stadig i båden. På “To” bevæger roeren sig over på land.

Ved kommandoen “Klar til at gå fra borde” skal havelågerne (svirvler) løsnes og de, der har en åre ude i vandet, trækker den ind, så den ligger i balance (evt. hen over båden). De der sidder med en åre på slingersen, ligger den rigtigt (med årebladet/hulningen nedaf, så den bliver mindst slidt).

Start og stop

Start med roning
Der varsles med “Til roning klar”, hvor roerne kører frem på sædet, klar til et rotag. Åren skal ikke være i vandet. Ved kommandoen “Ro væk” startes roningen.

Stop med roning
Ved kommandoen “Det er vel” stopper roerne med roningen og sidder i “vel stilling”, med strakte arme og ben, åren lægger vandret i luften (og ikke på vandet).

Bådens fart skal begrænses

“Småt roning” betyder at rotaget tages som et almindeligt rotag, blot svagere (åren skal nærmest kun glide gennem vandet).

Bådens fart skal øges

“Ti stærke” Roerne bruger så mange kræfter som muligt (Husk at bruge benene). Der tælles ned fra ti af styrmanden ved hvert åretag. Kommandoen varsles af styrmanden, fx med “Ved næste tag: 10 stærke”. “Stærke” kan også benyttes til at styre båden, f.eks. tre stærke tag i styrbord.

Båden skal i balance (ved at styrmanden flytter sig til en af siderne)
Ved kommandoen “Balance” sidder alle roere “vel”, med strakte arme og ben og åren vinkelret på rælingen, oppe af vandet. Styrmanden flytter sig på sædet, så båden er i balance. Roningen genoptages med “Til roning klar”

Båden skal bremses
“Sæt i”. Åren lægges på vandet og vinkles en lille smule. Men årebladet ligger stadig hovedsagligt vandret.

Båden skal standses helt
“Sæt hårdt i” Årebladet drejes modsat end ved roning (som ved skodning) og holdes helt nede i vandet. Denne kommando kan kun komme efter “Sæt i”. Roeren sidder med strakte arme og strakte ben!

Båden skal bevæges baglæns
Varsles med “Til skodning klar”, hvor roerne strækker benene og tager åren op til brystet (åren er stadig oppe af vandet). Ved kommandoen “Skod væk” skubben åren væk fra kroppen, og der køres frem på sædet – som et omvendt rotag.

Andre ofte benyttede kommandoer

Båden skal sikres mod kæntring (ved skift eller store dønninger)
“Åren på vandet” stillingen er som ved “Det er vel”, men åren er på vandet. Forskellen mellem “Åren på vandet” og “Sæt i” er (udover et lille tvist) at “Åren på vandet” benyttes, når båden ligger stille.

Båden skal lægge til ved en slingers/lav bådebro
“Styrbord/bagbord se til åren”. Roeren fortsætter roning, men ser sig fremefter og ser til, at åren ikke rammer f.eks. bådebroen.

Kommandoer til at styre båden med

Båden skal drejes til en side uden brug af ror
“Styrbord/bagbord småtroning” De, som har en åre, der går ud til den pågældende side, ror småtroning, og andre fortsætter med normalt træk.

Alternativt kan der også benyttes “stærke tag” i modsatte side f.eks. “Styrbord tre stærke tag”, imens bagbord ror normalt.

Desuden kan den ene side blive bedt om ikke at ro, imens den anden side roer. Eksempel på denne kommando :”Styrbord sæt hårdt i, bagbord til roning klar”. Herefter vil båden dreje til højre.

Båden skal roes lige igen
“Lige træk”. Dem, som ikke roede med normale træk (småtroning), skifter til normale træk.

“Fald ind”. Den side som ikke roede (eksempelvis efter en side har sat hårdt i) falder ind i takten med normale træk.

Båden skal vendes på stedet (her mod venstre)
“Bagbord til skodning klar – styrbord til roning klar” Alle roere sætter sig klar til skodning. Der skoddes altid først, derfor skal dem, der skal ro, sidde, som når rotaget er afviklet. Man skal altid følges ad på sæderne, så der skiftevis skoddes og roes: Når dem, der skodder, bevæger sig frem, kører dem, der skal ro, med frem på sædet og gør klar til at tage et rotag. Kan eventuelt koordineres af styrmanden.

Båden skal gennem en smal passage
“Kvart åre” Åren trækkes ind med to håndskift, og roningen fortsætter, men i et langsommere tempo. Kommandoen varsles med “Næste tag kvart åre”.

Når båden er kommet gennem passagen, gives kommandoen:
“Åren ud” Åren tages ud med to håndskift, og der fortsættes med roning.

Båden skal igennem en smallere passage
“Åren Langs” Årehåndtaget føres i et rotag hen over hovedet (roeren læner sig bagover), så åren kommer til at ligge langs båden. Åren bliver på vandet. Denne kommando varsles med “Næste tag, åren langs”. Benyttes også ved bytning.

Når båden er kommet gennem passagen, gives kommandoen:
“Åren ud” Åren føres tilbage over hovedet, og roerne sætter sig i “Vel roet” stilling. Ved bytning tager roeren åren med sig frem, når der skiftes pladser og sætter sig i “Vel stilling”.

Båden skal lægges til et højt bolværk eller der skal hilses på et orlogsfartøj
“Rejs åren” Håndtaget stilles på bundbrættet ved siden af midterlangremmen på samme side som roeren. Begge hænder på åren og årebladet skal pege mod orlogsskibet. Varsles med “Klar til at rejse åren”, hvorefter spændholdt løsnes.

Liste med kommandoer kan hentes her: Kommandoer

God fornøjelse.

Opdateret 310118

Har du spørgsmål?

Send en besked via formularen, ring på tlf. nr.: (+45) 21 71 72 64 eller send os en email på post@roklubben-aegir.dk og hør hvad vi kan gøre for dig.

    [captcha_bank_text]
    Roklubben Ægir