Ægirs venner

Roklubben Ægir’s Venner 

Roklubben Ægir’s Venner er støtteforening  for Roklubben Ægir.

Den har til formål at støtte Roklubben med økonomiske midler. Desuden deltager medlemmer af støtteforeningen også med praktisk assistance ved afholdelse af arrangementer.

Et andet vigtigt formål er at samle medlemmerne til kammeratligt samvær.

Som medlemmer optages roere, aktive såvel som passive, og personer med tilknytning til Roklubben. Støtteforeningen har egen bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling.

Den aktuelle bestyrelse består af:

 

                      Christen Jensen (formand), tlf 41421272, mail christen.jensen@hasseris.dk

                      Jens Christian Weinkouff  (kasserer), tlf 20892964 , mail weinkouff3757@gmail.com

                      Ingrid Jepsen (sekretær)

                      Hanne Søndergaard  

                      Michael Knudsen

                      Johannes Sørensen

 

Der betales et særskilt årligt kontingent på kr. 150,-.

Er du endnu ikke medlem, så kan indmeldelse ske via Ægir’s hjemmeside

Opdateret 280118

Roklubben Ægir