Fruens Holm

ØEN BAG ØEN. DEN MED HUSET.
Der går mange historier om Fruens Holm – den lille ø med det meget karakteristiske hus lidt vest for Egholm. Den rigtige er dog som følger:

Det hedder sig, at holmen en gang var ejet af Dronning Margrethe den Første. Derfor blev den kaldt Fruens Holm. En bondemand fra Gjøl købte øen i 1936 med drømmen om at drive landbrug der. I 1946 startede han og familien byggeriet af huset. I den hårde vinter kørte de cementsten over isen fra Gjøl. Stueetagen blev bygget af kampesten og strandsand, der jo var lige ved hånden. Førsteetagen blev bygget af finere cementsten fra fabrikken i Lindholm. I sensommeren 1947 kunne familien flytte ind i “Holmehuset”.

Det var ikke på grund af den flotte udsigt, at familien bosatte sig på førsteetage. Ved en kraftig blæst fra nordvest kan Fruens Holm forsvinde under en meter vand. Besætningen i stueetagen bestod af en ko, en so, to heste og 300 høns. Desuden fik familien fragtet to traktorer til øen. Den første sommer dyrkede familien byg på de 26 tønder land og høsten blev rigtig god, men året efter slog høsten fejl. Til gengæld samlede de 30.000 smukke mågeæg lagt af hættemåger. Via en æggeeksportør i Thisted blev de solgt til England til 10 øre per styk. Ellers blev der i 1920’erne, da Jordbær-Jørgensen var konge af Fruens Holm, dyrket jordbær og hvidkål. Rygterne siger, at Jordbær-Jørgensen sejlede op af Ryå og i ny og næ stjal et får med sig til holmen.

I dag stikker kun kvikgræsser, tagrør og strandmælde op af jorden og mågerne yngler der stort set ikke mere, hvilket formentlig skyldes, at der stadig lever mink, som er sluppet ud af minkfarme, og rotter i et minefelt af underjordiske gange på den østlige del af øen. Der har været planer om at afvande hele området, så Fruens Holm ville blive landfast med Gjøl. Planen er aldrig blevet realiseret.

Uddrag af artikel fra Ægirs roblad, nr. 7, 2001 af Tina Lauritsen Fruens Holm og roning.

Har du spørgsmål?

Send en besked via formularen, ring på tlf. nr.: (+45) 29 82 04 56 eller send os en email på post@roklubben-aegir.dk og hør hvad vi kan gøre for dig.

    [captcha_bank_text]
    Roklubben Ægir