Kontingent

HVAD KOSTER DET AT VÆRE MEDLEM :

Når du ror i Ægir, skal du også betale kontingent. Ved indmeldelse skal du betale indmeldelsesgebyr samt kontigent fra førstkommende måned efter roskole/indmeldelse. Herefter opkræves almindeligt kontigent.

Oprettelse af medlemsskab foretages via hjemmesiden (under Brugermenu/Kontingent) og kontingent betales via betalingskort. Når man tilmelder sig bliver kontingent fremover trukket automatisk. Ved indmeldelse bliver man tildelt et ronummer som bruges ved oprettelse.

Årskontingenter der er under kr. 1.000 opkræves på én gang. Årskontingenter der er over kr. 1.000 opkræves månedsvis.

Kontingentstigning pr. 1. januar 2017.

Som vedtaget på årets generalforsamling stiger kontingenterne:

Senior u/ 10 års medlemskab kr. 180/md

Senior o/ 10 års medlemskab kr. 90/md

Senior med studiekort kr. 135/md

Ungdom u. 18 år kr. 90/mdr

Passiv medlemskab kr. 350/år

Roskole kr. 400 – ved studiekort 25% rabat, dvs kr. 300.

Depositum for nøgle til klubben : 200,- indbetales til klubbens konto

Nøgler udleveres ved henvendelse til formanden. Nøgle skal afleveres ved udmeldelse og depositum tilbagebetales

Netbank, giro og Mobile Pay

Ægir indførte i 2013 betaling af kontingent via betalingskort. Tilmelding sker direkte via hjemmesiden her

Har du brug for at overføre via netbank til Ægirs konto er vores kontonummer i SparNord Bank: Reg.nr.: 9366 Konto: 456 77 22 053.
Husk at angive navn og ronummer, så vi kan se hvem pengene er fra.

Skal du betale via giro benyt da indbatalingskort-type 73 og Gironummer FI 88208544. Husk at angive navn og evt ronummer tydeligt, ellers kan vi ikke se, hvem der har indbetalt pengene.

Vi har også Mobile Pay Nr 34862 – husk også her at skrive hvad din betaling dækker.

Opdateret 290118

Roklubben Ægir