Kortbane kaproning

Vi skal ud og ro stærkt!

Roklubben Ægir tager kaproningsafdelingen sig af kaproning i outriggede både for både senior- og ungdomsroere.

Muligheder indenfor kaproning:

Kaproning kan foregå på forskellige niveauer; fra konkurrencer 2-3 gange årligt for den konkurrence-mindede bredde til roning på landsholdet for eliten.

I Roklubben Ægir er det primære satsningsområde for seniorroere (>18år) langdistancekaproning, der er kaproning over enten 10 eller 25 km, i enten helt rene herre- eller damehold, eller som mix hold. Der er dog også mulighed for at deltage i kaproning i outriggede både for seniorene, bl.a. via den landsdækkende 8GP-turnering.

Ungdomsroerne ror hovedsageligt i outriggede både, og de fleste ungdomsroere i Roklubben Ægir konkurrerer ved forskellige regattaer. Roklubben Ægir har i 2009 haft en række ungdomsroere udtaget til diverse landshold

Hvis du vil være med?

Hvis du har lyst til at ro stærkt og er indstillet på at træne jævnligt, findes der i Roklubben Ægir et kaproningsmiljø, der kan hjælpe dig i gang. Vi har faste ugentlige træningsaftener for ungdomsroere, og der er træner til rådighed. For kaproere på højere niveau haves individuelle træneraftaler. Om sommeren foregår træningen naturligvis på vandet, og om vinteren træner vi i romaskiner og med vægte i vores træningslokale.

Roklubben Ægirs krav til kaproere og motionskaproere:


Afhængigt af træningsindsats støtter Ægir konkurrenceroere på forskelligt niveau; vi inddeler kaproerne i egentlige kaproere, der træner mindst 3 gange ugentligt og deltager seriøst i større konkurrencer, og motionskaproere, der typisk træner til og deltager i langdistancekaproning. Afhængigt af om man er kaproer eller motionskaproer, støtter klubben efter nogle bestemte regler økonomisk i forbindelse med deltagelse i regattaer.

Yderligere information om kaproning

Kan du få ved at kontakte kaproningsformanden.
Share