Nord om Egholm

 

A-farvendet er mod nord afgrænset af Syvstenen, og B-farvandet af den hvide bro. På denne side kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på undervejs.

Farvand mod nord

Windsurfing-klubben

Pas på windsurferne ud for windsurfing klubbens trænings område lige vest for mundingen af Lindholm Å.

De gode windsurfere kan komme op på over 100 km/t, så det er ikke sikkert de når at se jer! (og de dårlige kan endnu ikke finde ud af at styre...).

Desuden kan der være kapsejlads med sejlbåde i dette område, og det vil være god latin, at holde sig på afstand af deres ruter.

Windsurfere

 

Nord om Egholm

Farvandet nord om Egholm kan være tricky, hvis man ikke kender turen. Derfor er der i rosæsonen lagt bøjer ud og sat flag op, der markerer hvor tæt på Egholm man bør gå. Man skal altså ligger mellem bøjerne/flagene og Nørresundby-siden, og IKKE på Egholm-siden af bøjerne/flagene. 

Husk også at se begud for at kontrollere, at du ikke driver ind mellem bøjerne/flagene. Strømme kan godt skubbe til båden uden du bemærker det. Da bøjerne/flagene ikke står i en linje, kan det være svært at vurdere uden at se bagud nu og da.

Statsbroen

På den nordøstlige side af Egholm ligger resterne af den såkaldte "Statsbro".

Det eneste der er tilbage er en frygtelig masse træpæle, som isen gennem årene har skåret ned til vandhøjde. Vær meget opmærksom på at komme nord om bøjerne der markerer området!

På billeder herunder kan du muligvis spotte, hvor langt ud statsbroen rent faktisk stikker.

Statsbroen

 

Dæmningen

Dæmningen er ikke farlig som sådan, men er bare resterne af et dige som Tyskerne byggede for at kunne komme ud til en kanonstilling ude på spidsen.

Der er meget lavt uden for "sejlrenden" og der ligger store sten ved den nordlige kant af åbningen gennem dæmningen.

Du skal igennem den åbning der er længst mod Nørresundby-siden. Forsøg derfor altid at gå igennem midten af denne åbning hvis muligt.

Dæmningen

 

Syvstenen

Syvstenen markerer grænsen for A-farvandet nord om Egholm.

Der er oftest kun en grøn pind der stikker over vandet, men der ligger store sten og rustne jernstænger rundt om den under vandet, så gå ikke for tæt på.

Bemærk at den ligger for enden af landingsbanen.

Syvstenen

 

Videre i B-farvandet

Ryå hører til B-farvandet og vi må ro helt op til den hvide bro (ca. 23 km fra åmundingen).

Der er ofte meget lavt på det sidste stykke op til åen. Ved lavvande kan båden være meget tung at trække da der kun vil være ca. 30cm vand under kølen!

I værste fald må den man ud af båden og trække den over det lave stykke!

Bemærk at der er nogle "pletter" på den vestlige side af åmundingen. Her står der store træpæle i stil med dem der står ved statsbroen, så vær omhyggelig med at styre lige ind i åen. Starten af åmundingen er markeret med to flag, som man bare skal passere midt i mellem.

Åen

 

Share