Støtteforeningen

Støtteforeningen Ægir er en forening med tilknytning til Roklubben Ægir. Den har til formål at støtte Roklubben med økonomiske midler. Desuden deltager medlemmer af støtteforeningen også med praktisk assistance ved afholdelse af arrangementer. Et andet vigtige formål er at samle medlemmerne til kammeratligt samvær.

Foreningens oprindelige navn var Veteranklubben og blev stiftet d. 19. oktober 1950. Navnet blev for nogle år siden ændret ved en beslutning på generalforsamlingen. Navnet er mere tidssvarende og beskriver bedre foreningens formål.

Som medlemmer optages roere, aktive såvel som passive, og personer med tilknytning til Roklubben. Støtteforeningen har egen bestyrelse, der vælges på en årlig generalforsamling.

Den aktuelle bestyrelse består af Christen Jensen (formand), Jens Christian Weinkouff (kasserer), Ingrid Jepsen (sekretær), Hanne Søndergaard og Michael Knudsen.

Der betales et særskilt årligt kontingent på kr. 100,-.

Kontingent betales via hjemmesiden (Brugermenu/Kontingent - og følg vejledningen)

Share